Infrared Sıcaklık Ölçüm Uygulamaları

Infrared Sıcaklık Ölçüm Uygulamaları
Temperleme sıcaklığının artması ile ısıl gerilmeler, sertlik azalmayacak şekilde, birbirlerini dengeler...
Micro-Epsilon'un cam işleme sanayisi için özel olarak tasarladığı CTlaserGLASS serisi ile cam malzemelerde sıcaklık...
Sıcaklık faktörü, cam sektöründeki üretim süreçlerinde önemli bir role sahip olmakla birlikte, takip edilmesi gereken...
Micro-Epsilon infrared termometlerin özel dalga boyu modelleri ile eriyik metal,demir ve çeliklerde hassas sıcaklık ölçümü...
Kalıp tarafından preslenip civata haline gelmeden önce, maddenin ön sıcaklığı çok önemlidir...
İnşaat malzemelerinin kalite ve verimliliği için, üretim esnasından sıcalık değerlerinin izlenmesi gerekmekte...
Aslfat Karıştırma Sistemleri'nde sıcaklık ölçümü ve kontrolü...
Micro-Epsilon infrared termometrelerin film ekstrüzyon öncesi kullanımı ve faydaları...
Sabit tip infrared sıcaklık ölçüm sensörleri, bu tarz uygulamalada katkı maddelerinin sıcaklığını...
Dökümhanelerdeki sıcaklık takibi, kalite gereklilikeri açısından büyük önem taşımaktadır...
Düz camı sıcaklık ile bükme ve şekillendirme işlemlerinde infrared termometreler ile sıcaklık takibi ve kontrolü...
Depolama, taşıma, pişirme, kavurma ve arıtma gibi süreçlerde gıda maddelerinin sıcaklık kontrolü...
Sıcaklık takibi ve kontrolünün önemli olduğu bir diğer alan olan paketleme ve kağıt sanayii...
Bu tarz yoğun sıcaklığın olduğu eritme fırınlarında, IR termometreler çoğu kez termal elementlere alternatif...